Prawa autorskie (C)

Wszelkie prawa do koncepcji serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych, treści, struktury oraz pozostałych składowych serwisu internetowego www.tomaszgratkowski.pl, zwanej, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych w serwisie www.tomaszgratkowski.pl, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być reprodukowana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody właściciela serwisu www.tomaszgratkowski.pl tj. firmy Studio Przy Lesie.

Serwis wraz ze wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.).

Wszystkie fotografie i elementy graficzne prezentowane na stronie internetowej www.tomaszgratkowski.pl są chronione prawem autorskim!

Autorzy zamieszczanych zdjęć, grafik, etc. nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakichkolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody właściciela serwisu.

W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem zdjęć miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno właściciel serwisu jak i autorzy zdjęć będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.

Wszelkie oznaczenia produktów, nazwy producentów, znaki towarowe są dobrami prawem chronionymi i prezentowane są w serwisach internetowych firmy Studio Przy Lesie wyłącznie w celach informacyjnych.